Reklamfilmen:


 

Flyovers, alla hål:


 

Flyover, Hål 1:


 

Flyover, Hål 2:


 

Flyover, Hål 3:


 

Flyover, Hål 4:


 

Flyover, Hål 5:


 

Flyover, Hål 6:


 

Flyover, Hål 7:


 

Flyover, Hål 8:


 

Flyover, Hål 9:


 

Flyover, Hål 10:


 

Flyover, Hål 11:


 

Flyover, Hål 12:


 

Flyover, Hål 13:


 

Flyover, Hål 14:


 

Flyover, Hål 15:


 

Flyover, Hål 16:


 

Flyover, Hål 17:


 

Flyover, Hål 18: